Het jaar 2017 zit erop. Vooruitlopend op ONZE vergadering kan ik verklappen dat we dit jaar ca. 650 objecten ter reparatie aangeboden hebben gekregen . Hiervan is ruim 85 procent gerepareerd. Een prachtig resultaat, dankzij onze vrijwilligers. Zij verdienen een dikke pluim. Hieronder het resultaat per object in een grafiek weergegeven.

Kay was een goede student. Ed deed zijn uiterste best om Kay wat foefjes te leren en hoe om te gaan met gereedschappen en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Kay heeft van ons Repair Café een getuigschrift gehad. Proficiat KAY, we zien je volgend jaar ongetwijfeld terug. Je bent altijd welkom.